YALAN tohumdur. Bire kırk verir. Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki bire kırk verir.

BİLGE de tohumdur. Bire yüz verir. Verdiği yüzün herbiri bir tohumdur ki; sana bilgeliki tohumlarına da ilham verir.

ZEKÂ sudur. Tohumları yeşertir. Yalanı da, bilgiyi de.

YETENEK topraktır. ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter.

EMEK güneştir. Tohuma da, suya da, toprağa da yaşam verir.

KADER çadırdaki kilim gibidir. İpliğini Allah verir, sen dokursun.

NASİP doğal gübredir. Ne vakit nereye düşeceği belli olmaz. kilimine düşerse kirletir, desenini değiştirir. Toprağına düşerse besler. (Genç beyin dergisi)