Sana gelen gülmez ağlar.
Yüz gülüşün batsın dünya.
Seni gören siyah bağlar.
Ak günlerin batsın dünya.

Gelen gezer yana, yana.
Tüm ömrünce batar kana.
Derdin türlü okur cana.
Ocakların batsın dünya.

Sana doğan kalkar şaha.
Derdin almaz hiçbir saha.
Giden dönmez hiçbir daha.
Toprakların batsın dünya.

Kimi ağlar gülüş bilmez.
Kimi güler ağlaş bilmez.
Kimi kan, kan bazen bilmez.
Tüm hakların batsın dünya.

Seni içen çeker cefa.
Kırk yıl başı sürmez sefa.
Gelen ölür bin bir defa.
Senin adın batsın dünya.

Kimisinde mal nakit çok.
Kimisinde mal nakit yok.
Kimisi aç kimisi tok.
Adaletin batsın dünya.


Suat Cakır